تماس با ما

تماس  :

09387139723, 09163448570 مهندس  کرد

تلگرام: 09387139723

09163137765 , ​09162382615  مهندس کرد زنگنه

تلگرام : 09163137765

فکس: 06152424513

آدرس کارگاه: خوزستان، شهرستان بندر امام خمینی، شهرک صنعتی، خیابان چهارم غربی، پلاک 2

آدرس دفتر مرکزی: خوزستان، شهرستان بندر امام خمینی، 62دستگاه، خیابان آتش نشانی سابق، نبش سعدی 3 ،پالاک 464