مخزن فایبرگلس

ساخت مخزن فایبرگلس مربوط به شرکت نفت و گاز اروندان